Program Hakkında

 

 

   Gelişen ve değişen Türkiye’de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal değişimler aileler için çocuk bakımı sorunlarının yanı sıra yaşlı bakımı sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Buna rağmen ülkemizde yaşlı bireyin sağlık-sosyal güvencesine yönelik yasal ve kurumsal destekler 2000 yıllara kadar oldukça yetersizdi. Yaşlı bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili kurumlar nitel ve nicel özellikleri bakımından ülkemiz yaşlı popülasyona hizmet vermede bir hayli geride kalmıştı. Geçmişimiz ve geleceğimiz olan yaşlılarımızın ilgi ve güvene gereksinimi vardır. Yetişkinimizi emekliliğe, menopoza, andropoza, kayıplara hazırlayan, kısacası sağlıklı ve mutlu yaşlılığa hazırlayan ve onların üretkenliklerini sürdürmelerine yardımcı olacak meslek elemanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Aile ve birey merkezli politikalara öncelik veren Türkiye Cumhuriyeti, 2828 sayılı Kanun’un 9. maddesinde Yaşlı Bakımı Hizmetleri başlığı altında konu ile düzenleme getirdi. Yasanın amacı, yaşlı bakımını profesyonel bir şekilde yürütebilmek ve bu yönde nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesini sağlamaktır.


 

DETAYLI BİLGİ

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı'nda öğrenciler;

 • Yaşlı Bakımı ile ilgili alan dersleri ve mesleğe ilişkin karma ve çok yönlü bir müfredatla eğitim alacaklardır. Dolayısıyla müfredat programı temel bilgi derslerini takip etmenin yanı sıra öğrencileri profesyonel hayata hazırlayacak uzmanlık derslerini de kapsamaktadır.

 •  Yaşlılarda Beslenme, Temel Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımında Strateji Geliştirme Teknikleri gibi derslerin yanı sıra Yaşlı Bakım Meslek Etiği gibi konulara odaklanan dersler alarak mesleğe hazırlanacaklardır.

 • Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanacaklardır.

 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanacaklardır.

 • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisine  sahip olacaklardır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • En az lise veya dengi okul mezunu olan adaylar için (Yeni Kayıt)

 • Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için (Yatay Geçiş)

 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile hâlen öğrenim gören öğrenciler için (İkinci Üniversite)

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı’nın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dersler, İstanbul Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Çapa Tıp Fakültesi’nin deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Programla ilgili oluşabilecek tüm sorunlar 7/24 hizmet anlayışıyla hizmet veren çağrı merkezine iletilebilir ve çözüm üretilir.


   Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiştir.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

      Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

   Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı'nda mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı Diploması” alırlar ve “Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı” unvanına sahip olur.

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Yaşlı Bakımı Programı'ndan mezun öğrenciler,

 • Resmî ve özel hastaneler,
 • Araştırma ve uygulama hastaneleri,
 • Özel poliklinikler,
 • Kamu sağlık kuruluşlarının yaşlı bakımı servisleri,
 • Yaşlı bakım yurtları,
 • Huzurevleri,
 • Yaşlılar kulübü,
 • Yaşlı dinlenme evleri,
 • Rehabilitasyon merkezleri,
 • Evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapabilirler.

   Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.